Δωρεάν αποστολή
OVER €219.83
 

ΤΥΧΗ νύχτα διαμονή ψυχές των γεννήσεων

Δημοσίευσε: ����� 18 ���������, 2016  • Αν και η περιγραφή των "μαρτύρων" της πίστεως συγκεντρώθηκαν στο θάνατο του ήρωα στην ύπαρξη, αλλά ακόμα κι αν στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν, και στην οποία οι μύθοι ήρωας, θρύλους θα συγκεντρωθούν μέσω της πίστης που γεννήθηκαν.


  • Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της ζωής του και τον "κόσμο" της σύναψης ορισμένων συμβάσεων, ως τιμή, και μετά το θάνατο οι ψυχές των ανθρώπων να γίνουν.


  • Στην πέμπτη Άγιο Δισκοπότηρο Πόλεμο, Hassan Al-Sabah είναι η πραγματική ύπαρξη των ψυχών, ο Ηρακλής, Μέδουσα είναι ένας θρυλικός ήρωας. Ψυχές Miya (Emiya) και Al Ανατολίας · συμβάσεις Πεντράγκον συναφθεί με τον κόσμο και να γίνει (στο μέλλον να γίνει) την ύπαρξη των ψυχών.


  • Βέβαιο ότι θα γίνει "μάρτυρες" από την παρουσία απελευθέρωσε χρόνο, μετακινήστε το κάθισμα βρίσκεται έξω από τον κόσμο των ψυχών.